Home / Eğitim / Element Nedir? Element İle İlgili Bilgiler

Element Nedir? Element İle İlgili Bilgiler

Element Nedir?

Element, aynı cins atomdan oluşan fiziksel ve kimyasal yollarla birbirinden ayrılması mümkün olmayan basit bir maddedir. Her elementin bir sembolü vardır. Elementler en küçük yapıtaşı olan atomlardan oluşmaktadır. Aynı tür atomların da bir araya gelmesiyle elementler oluşur. Peki farklı tür atomlar bir araya gelseydi ne oluşurdu? Bu sorunun cevabı da bileşikler olacaktır.

Elementler Hakkında Genel Bilgiler

Element, Grekçe’de “elementa” kelimesinden gelmektedir. Her element bir atom numarasına sahiptir. Periyodik cetvelde de atom numaralarına göre dizilmişlerdir. 2017 yılı itibariyle periyodik cetvelde tam 118 element vardır. Günümüzde fizikçiler yeni elementler bulmaya da devam etmektedir. Bunlardan 94 tanesi doğada doğal halde bulunmaktadır. Geri kalan 24 element ise yapay yollarda labaratuvar ortamlarında elde edildi. Yakında 120 element olacağı bununla ilgili çalışmaların yapıldığı söylentiler arasındadır.

periyodik-tablo-yeni-118-element

Elementi oluşturan yapıtaşları atomlardır. Atomun merkezinde bir çekirdek vardır. Çekirdeğin içinde de proton ve nötronlar bulunmaktadır. Proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan atomlara iyon denilmektedir. İyon (+) yüklü ise katyon ismini, (-) yüklü ise anyon ismini almaktadır. Katyon; proton sayısının elektron sayısından fazla olan atomlara denir. Anyon ise bunun aksine elektron sayısının proton sayısından fazla olduğu atomlardır.

Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilirler. Atomik haldeki elementlere örnek verecek olursak; Demir (Fe), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al) ve çok daha fazlası.  Hidrojen (H), Oksijen (O) ve Kükürt (S) de moleküler elementlere örnektir.

Elementlerin sembolü yazılırken eğer sembol tek harfli ise büyük harfle, eğer sembol çift harfli ise baş harfi büyük diğer harfi

Proton sayısı aynı fakat nötron sayısı farklı olan atomlara izotop denmektedir.
İlginizi Çekebilir >>  Okullara Profesyonel Yöneticiler Geliyor

Elementlerin Özellikleri Nelerdir?

 • Saf ve homojen maddelerdir.
 • En küçük yapı birimi atomlardır.
 • Fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışmazlar.
 • Erime ve kaynama noktaları sabittir.
 • Doğada katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilirler.
 • Özkütleleri birbirlerinden farklıdır.
 • Sembollerle gösterilirler.

Elementleri Nerede Kullanırız?

Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşmaktadır. İnsan vücudunda başlıca bulunan elementler Oksijen, Hidrojen ve Karbon’ dur. Günümüzde de elementleri aslında sıkça kullanırız. Örneğin sofra tuzu Sodyum Klorür’den meydana gelmektedir. Havuzlara, içme suyu depolarına Klor atılır. Bunun sebebi dezenfekte etmek içindir. En iyi dezenfekte etme yollarından biri Klor kullanmaktır. Hem ucuz hem de mikroplara karşı etkili bir silahtır. Aynı zamanda da kanserojene de neden olmaktadır. Bu nedenle kullanımına dikkat edilmelidir.

Elementlerin Sınıflandırılması

Elementler oda sıcaklığında kimyasal özellikleri bakımından 3 gruba ayrılır.

Metaller

 • Isı ve elektriği iyi iletirler.
 • Parlaktır
 • Levha ve tel haline getirilebilirler
 • Cıva hariç oda sıcaklığında hepsi katıdır.

Ametaller

 • Elektriği ve ısıyı iyi iletemezler.
 • Görünüşleri parlak değil mattır.
 • Kırılgan olduklarından dolayı tel ve levha haline getirilemezler.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunabilirler.

Soygazlar

 • Son yörüngesinde maksimum elektron sayısı bulundururlar. (8 elektron)
 • Elektron alışverişi yapmazlar.
 • Nötr atomlardır.

Yaygın Elementlerin Sembolleri ve Atom Numaraları

 Elementler  Semboller  Atom Numaraları
 Hidrojen  H  1
 Helyum  He  2
 Lityum  Li  3
 Berilyum  Be  4
 Karbon  C  6
 Azot  N  7
 Oksijen  O  8
 Flor  F  9
 Neon  Ne  10
 Sodyum  Na  11
 Magnezyum  Mg  12
 Alüminyum  Al  13
 Silisyum  Si  14
 Fosfor  P  15
 Kükürt  S  16
 Klor  CI  17
 Argon  Ar  18
 Potasyum  K  19
 Kalsiyum  Ca  20
 Mangan  Mn  25
 Kobalt  Co  27
 Demir  Fe  26
 Nikel  Ni  28
 Çinko  Zn  30
 Titanyum  Ti  22

 

About Tugba

" Bilgi Definesi " sitesinin editörü ve aynı zamanda adminlerinden biriyim.

Check Also

çocuklar okulla nasıl alıştırılır veliler nasıl davranmalı

Çocuklar Okulla Nasıl Alıştırılır Veliler Nasıl Davranmalı

Okul sezonun başlaması ile velileri alan telaşların arasında ilk defa okul hayatına başlayacak olan ailelerin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir